top of page
Grønn_Næring_Landingsside_Header_Ny4-01.

Hva vil du jobbe med?
Sult

Sult

00:20
Play Video
Kreativ Matlaging

Kreativ Matlaging

00:19
Play Video
Sjømatnæringa

Sjømatnæringa

00:18
Play Video
Skog og Olje

Skog og Olje

00:18
Play Video
Fornybare ressurser

Fornybare ressurser

00:19
Play Video
Dyrevelferd

Dyrevelferd

00:16
Play Video

Visste du at framtidas jobber finnes i

blå og grønne næringer?

Biofili er menneskers dragning mot naturen og levende prosesser.

Det rører ved det mest grunnleggende i oss alle, nemlig primærbehovene.

 

Med andre ord:

Ingenting er mer naturlig enn å velge utdanning og karriere på bakgrunn av vårt felles engasjement for dyr, natur, mat og bærekraftig produksjon.

SKOGBRUK og TREVIRKE

 

Bryr du deg om bærekraftige materialer, karbonfangst, og bruk og forvaltning av skog?

Lær om skogsdrift og treproduksjon på naturbruk!

» Vilbli Naturbruk

Hvorfor er skog og trenæringa viktig i ei bærekraftig og fornybar framtid?

» Tenk tre

» Tilveksten

Nysgjerrig på høyere utdanning innen skogbruk og trevirke?

» Skogbruk ved Høgskolen i Innlandet 

» Skogfag ved NMBU 

DYR og PLANTEBIOLOGI

Er du opptatt av at dyr skal ha det bra?

Synes du vi skal øke planteproduksjonen og satse mer på grøntnæringa?

Lær om dyr, planteproduksjon og biologi på naturbruk!

» Vilbli Naturbruk

Vil du forstå dyrs atferd, behov, ernæring og miljø?

» Husdyrvitenskap

» Husdyrfag, dyrevelferd og produksjon

Nysgjerrig på hvordan levende prosesser og plantevekst er viktig for miljø, mat og natur?

» Plantevitenskap 

Lær om arbeid med mat og matkunnskap!

» Vilbli Restaurant og matfag

Kjenner du noen som ikke spiser mat? Ikke vi heller! La deg inspirere til en variert og spennende yrkesutdanning!

» Restaurant- og matfag

Nysgjerrig på mesterbrev og høyere utdanning innen matvitenskap?

» Mesterutdanning

» Matvitenskap og ernæring

RESTAURANT- og MATFAG

 

Ønsker du å jobbe aktivt med smaker, få fram det beste av mat og drikke, forstå kosthold og glede andre?

Lær om sjømatproduksjon i Norge!

» Vilbli Restaurant og matfag

» Fagarbeider sjømatproduksjon

Kunne du tenke deg å være en del av det norske havbruks- og kysteventyret?

» Utdanninger og jobber innen sjømat, havbruk og fiskeri

Nysgjerrig på høyere utdanning innen havbruk, fiskeri og sjømat??

» Høyere utdanning innen havbruk og fiskeri

SJØMATNÆRINGA

 

Vet du at fisk og annen sjømat er viktig for norsk matproduksjon og framtidige arbeidsplasser?

Lytt til ekspertene